Lean Leren

Lean leren

Lean denken en doen leer je niet vanachter je bureau of in een trainingsruimte. Leermeesters bij Toyota zeiden het al, ga naar de werkvloer waar de actie is, leer begrijpen wat er gebeurt en zie wat anders kan. 
Om die stap te kunnen maken is kennis nodig van Lean principes en methoden. Om die kennis sneller eigen te maken helpen praktische workshops en Lean simulaties. Leren is immers vooral doen en aan de slag met eigen processen.  
Om Lean denken en doen 'zelf in de vingers te krijgen’ begeleiden en coachen wij de invoering. Dit kan door begeleiding op interim basis en het opleiden van sleutelfiguren. Of via advies en inspiratie om samen nieuwe doorbraken te realiseren.