Focus op verbetering en het resultaat volgt

Kaizen met de mensen die het werk doen

‘Kaizen’ staat voor verandering ten goede. Verbetering komt snel op gang via een systeem van verbetervoorstellen door iedereen in alle lagen in de organisatie. Samen betere resultaten behalen is de kern van Lean denken en doen.
Immers mensen die in hun eigen werk verbeterkansen zien, dragen zelf de beste oplossing aan om de verbetering te realiseren.