Doorbraak naar flow

Doorbraak naar flow in processen en in de keten

Als alle activiteiten in een vloeiende en gelijkmatige stroom verlopen is sprake van flow. Om flow in processen te realiseren worden diensten (of producten, projecten) vanuit klantwaarden logisch gevolgd.

Eerst maken we de huidige situatie zichtbaar. We analyseren deze op doorstroom, kwaliteit, tijd, productiviteit, betrouwbaarheid en effectiviteit. Vervolgens wordt een toekomstsituatie ontworpen, met optimale flow als uitgangspunt.
Een concreet implementatieplan is de leidraad om de toekomstsituatie te realiseren. Deze transitie is een continu proces dat je door zien, leren en doen zelf in de vingers krijgt. 

Aan de slag? We helpen je graag op weg! Bel of vraag een offerte.